Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1852/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy S. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga D. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 1469/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SAB/Gd 204/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

VIII SAB/Wa 54/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-04

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie przewlekłego prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w sprawie warunków zabudowy

II SAB/Kr 152/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta K. w sprawie znak: [....]

II OPP 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga B. G.-T. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie nierozpoznania zażalenia B. G.-T. na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 291/09 ze skargi B. G.-T. i A. T. na uchwały Rady Miasta Świnoujście , nr [...], , nr [...] i , nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego...

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Po 97/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-04

Sprawa ze skargi S. Sp. z o. o. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II OPP 49/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 57/09 w sprawie ze skargi D.W. o wymierzenie grzywny organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w J. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 781/06
1   Następne >   +2   +5   +10   26