Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga A. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/GL 189/12 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K., działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FPP 20/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 759/12 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2859/11 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 grudnia 20...

I GPP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w P. w sprawie o sygn. akt III SA/Po 248/15 ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego