Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OPP 19/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską, sygn. akt II SA/Wa 334/10

II OPP 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 586/14 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń palną myśliwską

II OPP 36/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga B. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2055/09 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową

II OPP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 385/10 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych

II OPP 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga A. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1942/08 w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga Ł. U. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 683/09 ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie pozwolenia na broń palną sportową

II OPP 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową sygn. akt II OSK 1532/09

II OPP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską, sygn. akt II SA/Wa 334/10

II OPP 18/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1059/14 ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OPP 19/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 205/15 ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską
1   Następne >   2