Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OW 162/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

III SA/Po 34/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1972/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 906/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności