Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Wa 588/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego