Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 553/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 543/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Op 561/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 170/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 228/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 393/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

II SA/Op 354/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka .

II SA/Op 479/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 159/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   9