Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie skargi na działanie organu

IV SA/Wr 447/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy W.z dnia . r. Nr . w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Samorządowe im. M.K. w W.

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

IV SA/Wr 36/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII 141/08 Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych w przepisach rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym ...

II SA/Go 241/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/157/2008 z dnia [...]r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 241/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI 1/157/2008 z dnia [...] r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

II SA/Go 224/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy , nr XXXIII/196/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

I OSK 127/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

I OZ 608/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Po 737/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
1   Następne >   2