Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 2862/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej

II SA/Ol 8/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

III SAB/Gd 65/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi I. J. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego na rok 2017/2018

III SAB/Gd 60/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-17

Sprawa ze skargi I. J. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego na rok 2016/2017

IV SAB/Wr 185/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

II SAB/Bd 102/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2017/2018

II SAB/Bd 101/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2016/2017

II SAB/Bd 99/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego

II SAB/Bd 100/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego

I OSK 3607/18 - Wyrok NSA z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pisma w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   6