Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 894/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OSK 3070/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 1737/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 231/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 687/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach oku, nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania o...

II OZ 320/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [..] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych