Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 389/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 667/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu b...

II OZ 666/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku znak [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu...

II OZ 668/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku znak [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu...

II OZ 669/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego...

II OSK 3026/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 962/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 1056/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 3391/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

II OZ 1061/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym po wznowieniu postępowania
1   Następne >   2