Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie grzywny w celu przymuszeniu wykonania obowiązku rozbiórki wykonanych robót budowlanych

II OZ 815/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 889/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

II OZ 950/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 951/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy , Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1067/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspek...

II OSK 1895/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność wierzyciela

II OZ 720/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. L. i P. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1257/08