Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SO/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Wniosek L. S. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy P. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 26/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

IV SAB/Wa 57/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OSK 767/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skargi kasacyjne Burmistrza Miasta i Gminy S. oraz Spółki [...] z siedzibą w S. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Spółki [...] z siedzibą w S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II OSK 521/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Spółki [...] w Siewierzu od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Spółki [...] w S. na akt Burmistrza Miasta S. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II OSK 864/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skargi kasacyjne Burmistrza Miasta i Gminy S. oraz Spółki [...] w S. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Spółki [...] w S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy,

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt
1   Następne >   2