Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ol 162/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi J. B. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie nadania numeru porządkowego nieruchomości

IV SA/Po 45/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-17

skarg E. N. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy M. G. w przedmiocie odmowy przekazania akt sprawy

III SAB/Kr 13/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta G. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SO/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy M. za nieprzekazanie akt sprawy Sądowi

II SAB/Wr 34/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami

II SO/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-06

Wniosek A. O. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy w M. za nieprzekazanie sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Bk 80/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza N. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Ke 72/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie 'wniosku o wyjaśnienie niezgodności użytków drogowych'

II SO/Wr 1/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-16

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie z wniosku A.O. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy M. za nieprzekazanie akt sprawy Sądowi

IV SAB/Po 137/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. G. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   2