Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1486/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 1160/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Wa 3/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Wniosek w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 3/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 525/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 738/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego