Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 2094/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 1404/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania orzeczniczego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia [...] Rejonowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

II SA/Wa 1042/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-11

Zażalenie na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania zażalenia do organu właściwego

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Wa 1477/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 1889/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi K. J. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania odwołania do organu właściwego

II SO/Wa 42/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-09

Wniosek K. J. o wymierzenie grzywny Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za nieprzekazanie całości akt sprawy

II SA/Wa 1687/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi J. D. postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Wa 1511/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
1   Następne >   +2   +5   +10   12