Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 3109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma

IV SA/Wa 2320/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

IV SA/Wa 3109/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu pisma: