Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GSK 3687/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 1477/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu