Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1840/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach indywidualnego programu integracyjnego dla cudzoziemców