Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1736/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania

II SA/Sz 199/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 1372/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stosunków wodnych

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej w sprawie wysokości składki

VIII SA/Wa 1110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odstąpienia od zobowiązania do przywrócenia naruszonych stosunków wodnych

II OZ 79/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 13 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/GL 438/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/GL 438/14 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 460/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji uwzględniającej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego ukształtowania terenu

II SA/Kr 1709/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego spływu wód
1   Następne >   +2   +5   +10   18