Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 201/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniej S.B. w rodzinnym domu dziecka

I OW 163/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci D. i F. S. w pieczy zastępczej