Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 993/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta P. na lata 2015-2020

II SA/Op 190/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I OSK 3235/19 - Wyrok NSA z 2020-07-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta [...] osobom, które otrzymały 3

I OZ 439/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] nr [...] w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta [...]

III SA/Łd 131/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.

II SA/Op 224/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Gl 451/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie: zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

III SA/Lu 147/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

I OSK 838/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy [...] w latach 2017-2021' 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...] w sprawie uchwalenia 'Wiel...

I OSK 837/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy [...] w latach 2012-2016' 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...] w sprawie uchwalenia 'Wielole...
1   Następne >   2