Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I GSK 1570/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

I SA/Ol 679/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ostródzie w przedmiocie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części §2 ust.2 tiret 2 w zakresie zwrotu: 'do 26 roku życia'

I GSK 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D.P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. , nr [...] w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

I GSK 129/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi D. P. na uchwałę Rady Miejskiej w S. , nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków

I GSK 1579/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

I GSK 452/18 - Wyrok NSA z 2020-06-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Po 353/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych

I SA/Rz 430/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz przechowywanie i parkowanie

I GSK 602/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Rz 400/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
1   Następne >   3