Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 892/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miasta w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

I GSK 201/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Sz 74/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

I SA/Gd 513/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej na rok 2021

I GSK 548/20 - Wyrok NSA z 2020-06-23

Skarga kasacyjna na uchwałę [...] w przedmiocie zasad udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym

II SA/Go 107/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia budżetu Gminy [...] na 2020 rok

I SA/Gl 1669/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

I SA/Gd 5/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

I SA/Bd 451/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Torunia w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno

I GSK 551/18 - Wyrok NSA z 2020-11-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej G. w przedmiocie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
1   Następne >   3