Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 1124/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

IV SA/Po 457/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Bd 1205/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.

II SA/Bk 425/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w S. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bd 1390/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki postanowił:

II SAB/Po 67/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania postanowienia sygnalizacyjnego

III SA/Gd 429/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatrzymania prawa jazdy

IV SA/Gl 468/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SO/Bk 12/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 396/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
1   Następne >   2