Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gl 119/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 398/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 449/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II OSK 1652/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Wałbrzychu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OZ 644/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 25 maja 2015 r., sygn. akt VIII SA/Wa 92/15 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu z [...] grudnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gl 608/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Wr 580/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-16

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 478/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 480/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia ...
1   Następne >   +2   +5   11