Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 394/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie rejestracji pojazdu

III SA/Lu 643/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

II SA/Sz 741/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Po 1629/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia diagnosty, po wznowieniu postępowania

I OZ 651/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi z 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 517/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 650/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 27 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 516/14 w przedmiocie sprostowania wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gd 139/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Lu 53/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

II SA/Ol 521/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   12