Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ke 298/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2005 rok

V SA/Wa 616/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Skarga E. Sp. z o.o. w R. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich;

I SA/Sz 1206/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Myśliborskiego w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji na 2014 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego

II GSK 337/06 - Postanowienie NSA z 2007-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

I SA/Ke 293/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania do gruntów rolnych:

II GSK 92/06 - Wyrok NSA z 2006-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 108/06 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 136/06 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 246/07 - Wyrok NSA z 2007-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 256/07 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   42