Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 87/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania, postanowił: umorzyć postępowanie WSA/wyr.1

II SAB/Gd 14/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 291/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego w związku ze skutkami poniesionymi w wyniku powodzi

II SA/Bd 586/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia[...] kwietnia 2011 r. nr SKO-[...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 585/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 387/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 442/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie strat spowodowanych powodzią

I OZ 802/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z.G. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Bd 547/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 545/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   37