Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 1655/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy sporządzenia i doręczenia kopii akt postępowania administracyjnego

II GW 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-17

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji sygn. akt. II [...]

II GW 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-26

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji sygn. akt II [...]

II GZ 188/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej bez wymaganej koncesji

II GZ 44/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-28

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej i zakazu wydobywania kruszywa

II GZ 58/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Rz 1125/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 16/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego koncesji na wydobywanie żwiru i piasku

II GSK 385/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 45/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej i umorzenie postępowania w zakresie jego wykonalności
1   Następne >   2