Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Bk 717/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno

VI SA/Wa 1578/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

skarg Gminy M., Powiatu R., Gminy K., Powiatu G. i Starosty G. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 2432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 38/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Ke 33/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w przedmiocie eksploatacji kruszywa poza wyznaczonym obszarem górniczym

II GSK 2626/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Bk 203/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uwzględnienia skargi na postanowienie o sprostowaniu treści postanowienia o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej

VI SA/Wa 2223/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego

II SA/Rz 1236/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty dodatkowej za naruszenie koncesji oraz opłaty podwyższonej za wydobycie bez koncesji
1   Następne >   2