Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Skarżony

II SA/Gd 451/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-17

Skoro część mieszkania zajmowanego przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zajmuje osoba, która prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, to powierzchnia tej części mieszkania nie powinna być zaliczana do powierzchni użytkowej lokalu przeliczanej na liczbę członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, jeżeli jest ona zajmowana na podstawie tytułu prawnego.

II SA 3057/00 - Wyrok NSA z 2001-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:~za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodat...