Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Kr 1109/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

II GSK 2430/13 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego

II GSK 650/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie anulowania numeru identyfikacyjnego oraz odmowy wpisu do ewidencji pro...

II GSK 895/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyj...

II GSK 952/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego

II GSK 953/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego

II GSK 903/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego

I SA/Ol 146/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2012