Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 467/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi M. M. i W. M. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 1937/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie lotniczej

II SA/Go 5/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust.2-5, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 i § 6 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wymienionym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

III SA/Kr 353/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

III SA/Po 1582/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu wniosku dotyczącego stwierdzenia i zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Łd 69/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-04

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Po 881/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi D. K. na akt Starosty C.-T. w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu;

II SA/Po 980/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

III SA/Wr 198/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

Sprawa ze skargi E. R. na czynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Kr 437/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   3