Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Sz 140/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie

V SA 1873/98 - Wyrok NSA z 1999-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody O. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 2366/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zameldowania

II SA/Gd 1508/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Kr 1938/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO W K. w przedmiocie wymeldowania

V SA 522/00 - Wyrok NSA z 2000-10-11

Sprawa ze skargi Ireny C. na decyzją z 24 stycznia 2000 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Ka 536/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   2