Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

skarg M. Z., J. R., L. M., P. S., M. K., S. S. [...] s.c. z siedzibą , M. S., R. J., M. S., F. K., E. C. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Wr 2359/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku w przedmiocie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko;

II SA/Go 772/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Wr 404/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy W.

II SA/Go 289/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata(Dz.Urz. Woj. Nr 64, poz. 1246) I. stwierdza nieważność § 2, § 3, § 6, § 9, § 16, § 17, § 19, § 20 i § 21 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Rz 238/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zmiany uchwały o ustaleniu zasad polityk czynszowej

IV SA/Wa 1116/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   +5   +10   16