Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Wr 1234/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 pkt 8 Statutu zakładu budżetowego pn. Miejski Zarząd Nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/92/03 Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych 'Nieruchomości Ś.' w zakład budżetowy

SA/Rz 1485/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

III SA/Wr 672/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-15

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 3 we fragmencie: 'hotelem' uchwały Rady Miejskiej w M. w przedmiocie utworzenia wraz z A Sp. z o.o. w

II SA/Ol 1369/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą 'Zarząd Budynków Komunalnych'

II SA/Wr 484/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

II OSK 134/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody K.-P. w przedmiocie utworzenia zakładu budżetowego

II SA/Bk 43/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-02

skarg M. A. i Prokuratora Rejonowego w S. na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wr 1415/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z 27 kwietnia 2001 r., (...), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do arboretum
1   Następne >   3