Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SAB/Bk 32/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie działalności polegającej na odzysku, magazynowaniu i transporcie odpadowej tkanki zwierzęcej

II SA/Gl 870/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości

II SA/Kr 894/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K., 7 marca 2011r., nr [...] w przedmiocie przedłużenia decyzji

II SAB/Rz 42/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] polegającą na niewydaniu decyzji o podłączeniu nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 149/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

IV SA/Po 860/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zarządu odpadami komunalnymi,

II OSK 4/11 - Wyrok NSA z 2011-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla gminy

II SA/Gl 292/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków
1   Następne >   +2   5