Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 472/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nałożonej grzywny

IV SA/Wa 1310/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku usunięcia odpadów uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Rz 1018/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 1931/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ustalenia kary pieniężnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji,

II SA/Lu 5/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 635/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zastosowania wykonywania zastępczego wywozu odpadów z terenu nieruchomości

IV SA/Wa 1270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów co do prowadzonego postępowania egzekucyjnego

IV SA/Wa 2145/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 1285/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zgody na lokalizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 937/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie prowadzonej egzekucji
1   Następne >   2