Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 395/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie zawiązania przez Powiat Spółki pod firmą 'Centrum Medyczne' Sp. z o.o.,

II SA/Bd 248/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem

III SA/Łd 183/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Bd 900/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

II SA/Bd 899/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

II SA/Bd 901/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

II SA/Bd 35/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-07

Sprawa ze skargi D. K. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

III SA/Lu 138/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-04-21

Sprawa ze skargi E. B. - przedstawiciela ustawowego S. B. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie : odmowy uchylenia orzeczenia o niepełnosprawności
1   Następne >   3