Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej, że określone nieruchomości nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej

II SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Głubczyckiego w przedmiocie odebrania rzeczy porzuconych

II SAB/Lu 672/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia, że majątek 'Dobra Ziemskie P.' nie był objęty art. 2 ust 1 lit e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

I SAB/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 418/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 1403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 1249/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 101/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SAB/Wa 153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   2