Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Lu 25/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Lu 23/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: październik, listopad i grudzień 2008 r. podlegającego wpłacie

III SA/Łd 650/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne

VIII SA/Wa 512/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie zastrzeżeń do protokołu kontroli

I SA/Wr 62/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II GZ 310/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta N. Oddziału Straży Granicznej w K. O. ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

I SA/Gd 59/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek

I SA/Wa 548/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 393/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I FZ 257/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   25