Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 25/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

IV SA/Po 105/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

IV SA/Wa 1357/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Wniosek w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Go 530/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Go 390/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II OZ 537/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi oku nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej

II OZ 338/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie usunięcia odpadów

II SA/Sz 836/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Gd 114/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 1194/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia nakazu wstrzymania użytkowania części działki
1   Następne >   +2   +5   +10   75