Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 105/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Ke 134/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-15

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem.

I SA/Ke 254/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GZ 145/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

I SA/Gl 140/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zwrotu otrzymanej dotacji w części wykorzystanej niezgodnie z umową o dotację wobec wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

V SA/Wa 1655/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotacji

II SA/Go 848/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zwrotu części dotacji

III SA/Wr 453/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

Skarga 'A' we W. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu części dotacji celowej wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

V SA/Wa 1657/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji

I SA/Go 499/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu dotacji celowej
1   Następne >   +2   +5   9