Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ke 7/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Ke 617/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-13

Wniosek w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bk 282/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Rz 783/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego

III SA/Lu 809/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Lu 390/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

I OZ 1006/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania postanawi...

II SA/Ke 185/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Gd 148/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia dokumentu

I OZ 551/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży , znak: [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10