Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 72/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Syndyka masy upadłości A Sp. z o.o. w likwidacji, w upadłości z siedzibą w T. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr [...] w pr...

I SA/Rz 73/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I GZ 71/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr [...] w pr...