Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 734/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie sprostowania aktu urodzenia

II OSK 3180/17 - Wyrok NSA z 2019-11-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania