Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 176/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego , nr [...] w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II GZ 86/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego , nr [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej za wykonywanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu

II GZ 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji