Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 368/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 367/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 905/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy,

II SA/Kr 1498/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Wr 131/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Kr 352/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-03

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 738/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kolbudy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 349/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionego odpisu operatu szacunkowego
1   Następne >   2