Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialn...

II SA/Rz 227/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II GZ 116/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie opinii o kwalifikowanym pracowniku ochrony fizycznej

II GZ 158/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oraz umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 257/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia biegłym sądowym