Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SAB/Lu 27/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie zwolnienia ze Służby Celnej

II SAB/Wa 468/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej zmiany aktu mianowania

II SAB/Wa 473/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Celnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

I OSK 974/13 - Wyrok NSA z 2014-01-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie niewydania decyzji dotyczącej zmiany aktu mianowania

III SAB/Kr 127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji nowych warunków pełnienia służby

II SAB/Bk 96/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby

III SAB/Kr 129/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji nowych warunków pełnienia służby

III SAB/Gd 182/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

IV SAB/Gl 25/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

III SAB/Gd 115/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego
1   Następne >   +2   +5   +10   47